wymień 5 odnawialnych źródeł energii

Wymień 5 odnawialnych źródeł energii

Konwencjonalne źródła energii wciąż są przeważającym źródłem naszego zasilania i ogrzewania. Ich zasoby na naszej planecie są jednak ograniczone – energia nieodnawialna wytwarzana na skutek spalania paliw kopalnych, jak węgiel, ropa czy gaz ziemny – nie jest energią przyszłości, na której możemy polegać. Poznaj odnawialne źródła energii – niekonwencjonalne źródła energii. Wymień 5 odnawialnych źródeł energii? Oto ich lista.

Energia wody – odnawialne i nieodnawialne źródła energii.

Dzięki zastosowaniu odpowiednich turbin wodnych na ciekach wodnych, woda wprawiana jest w ruch. powstała w ten sposób energia mechaniczna odbierana jest przez hydrogeneratory. Za ich pomocą energia mechaniczna wirów wodnych zamieniana jest w energię elektryczną, która trafia do naszych domów i przedsiębiorstw.

Energia słoneczna – konwencjonalne źródła energii

Panele fotowoltaiczne i farmy fotowoltaiczne to coraz częściej widywane instalacje na dachach budynków i polach. Specjalnie skonstruowane panele fotowoltaiczne, które przechwytują promieniowanie słoneczne połączone są ze specjalnymi konwerterami, które energię słoneczną zamieniają w energię elektryczną. Stamtąd trafia ona do indywidualnych magazynów energii w gospodarstwie domowym lub przedsiębiorstwie celem autokonsumpcji lub przekazania energii do sieci elektrycznej. Przy użyciu fotowoltaiki można również produkować ciepło – zastosowanie wymiennika ciepła i czynnika grzewczego umożliwia podgrzewanie wody – tak do ogrzewania budynku, jak i ciepłej wody użytkowej.

Biomasa – energia nieodnawialna

Niekonwencjonalne źródła energii to również wszelkie odpady z produkcji rolnej, leśnej oraz materiały biodegradowalne. W specjalnych spalarniach z ich użyciem produkuje się:

• paliwa stałe,

• paliwa ciekłe ,

• paliwa gazowe i

• ciepło, które może być przekształcane w energię elektryczną.

Niekonwencjonalne źródła energii: Energia geotermalna

Nieodnawialne źródła energii pochodzą głównie z wnętrza ziemi. Również stamtąd pochodzi energia geotermalne, wykorzystująca do produkcji ciepła i energii elektrycznej energię cieplną gruntu.

Energia wiatrowa

Instalowane w miejscach o wzmożonym ruchu mas powietrza turbiny wiatrowe zamieniają energię mechaniczną wiatru na energię elektryczną. Mechaniczne oddziaływanie powstającej na skutek różnic w ciśnieniu mas powietrza siły jest ponadto wykorzystywane w wiatrakach i pompach wiatrowych. Wymieniając 5 odnawialnych źródeł energii nie sposób pominąć energii wiatrowej.

Inne ciekawe posty