rodzaje energii

Przykładowe rodzaje energii i ich zastosowanie w skrócie:

  • – energia elektryczna – w urządzeniach napędowych, elektronika, oświetlenie. Aktualnie większość wytworzonych sztucznie przedmiotów powstaje dzięki energii elektrycznej. 
  • – energia jądrowa – napędy do łodzi, lodołamaczy, lotniskowców. 
  • – energia nieodnawialna – transport, przemysł, energetyka.
  • – energia świetlna – ogrzewanie budynków.
  • – energia odnawialna – zasilanie miast, gospodarstw domowych.

Jakie są źródła energii odnawialnej?

Energia odnawialna to przeciwieństwo energii nieodnawialnej. Są to niekopalne, jak sama nazwa wskazuje – odnawialne źródła energii, do produkcji takiej energii wykorzystywane są naturalne procesy, nie przyczyniające się do szkodzeniu środowiska.

Jakie więc są źródła energii odnawialnej? Mogą to być na przykład:

– Energia wiatrowa – wiatraki na polach lub na morzach, oceanach.

– Energia słońca – fotowoltaika i kolektory grzewcze.

– Energia wodna – budowle hydrotechniczne.

– Energia geometralna – odwierty w Ziemi aby uzyskać zasoby wody spod jej powierzchni.

Źródła energii elektrycznej

W aktualnych czasach każde gospodarstwo, zakład, itp. potrzebuje energii elektrycznej, każdy z nas codziennie z niej korzysta. Energetyka to produkcja i dystrybucja energii elektrycznej i cieplnej. Oto źródła energii elektrycznej w Polsce: 

– węgiel kamienny,

– węgiel brunatny,

– gaz ziemny,

– wiatr,

– biogaz/biomasa,

– woda

– słońce.

Jakie wyróżniamy rodzaje energii mechanicznej?

Energia mechaniczna to suma energii kinetycznej i potencjalnej, jest to ruch i położenie obiektu względem pewnego układu odniesienia. Tak więc wyróżniamy tylko dwa rodzaje energii mechanicznej – kinetyczną i potencjalną.

Przykładowe źródła energii nieodnawialnej

Energia nieodnawialna to jak sama nazwa wskazuje energia pobierana z zasobów nieodnawialnych, zasoby wyczerpują się i już nie odnawiają (przynajmniej nie w krótkim czasie). Istnieje kilka rodzajiów źródeł energii nieodnawialnej. Nieodnawialne źródła energii dzielimy na:

– gaz ziemny,

– węgiel brunatny,

– węgiel kamienny,

– ropa naftowa,

– torf.

Inne ciekawe posty