Potrzeby i możliwości organizacji pozarządowych Regionu Płockiego - Raport

Raport „Potrzeby i możliwości organizacji pozarządowych Regionu Płockiego na rzecz zrównoważonego rozwoju swoich środowisk lokalnych”

Celem raportu było pozyskanie informacji o aktywnie działających na obszarze Regionu Płockiego organizacjach pozarządowych, ich praktycznym funkcjonowaniu oraz formalnych i nieformalnych barierach rozwoju.

 pobierz ...

Zakres analizy:

  • Obszary działalności organizacji pozarządowych,
  • Podstawowe informacje nt. organizacji pozarządowych,
  • Potencjał ludzki,
  • Potencjał finansowy (budżety) organizacji pozarządowych,
  • Źródła finansowania,
  • Bariery rozwoju, samoocena oraz potrzeby organizacji.