logo_rcee
MISJĄ NASZEGO STOWARZYSZENIA JEST DĄŻENIE DO STANU, W KTÓRYM WSZYSCY BĘDĄ ŚWIADOMI ZJAWISK I PROBLEMÓW EKOLOGICZNYCH.
MENU

O NAS

STRONA GŁÓWNA

AKTUALNOŚCI

PROGRAMY

SZKOLENIA

WOLONTARIAT

WSPÓŁPRACA

BIBLIOTEKAKONTAKT
Regionalne Centrum
Edukacji Ekologicznej
ul. Stary Rynek 20
09 - 400 Płock


NIP: 774 - 19 - 77 - 134

tel/fax: (0-24) 268-37-74

rceeplock@eko.org.pl

"Płocka akademia ekologii dla zrównoważonego rozwoju Mazowsza"Okres realizacji: 20 kwiecień 2009r. - 16 październik 2009r.

Cel ogólny:
Zwiększenie roli edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych w działaniach na rzecz rozwoju zrównoważonego Mazowsza Północno - Zachodniego.

Cele szczegółowe, krótkookresowe, bezpośrednie:
Zwiększenie wiedzy ekologicznej oraz osobistej odpowiedzialności za zrównoważony rozwój dzieci, młodzieży i dorosłych.
Poznanie podstawowych pojęć w zakresie zrównoważonego rozwoju.
Poznanie walorów przyrodniczych, społecznych, gospodarczych Mazowsza Północno - Zachodniego.

Cele pośrednie, krótkookresowe:
Aktywizacja społeczności lokalnych do działań na rzecz własnego środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Cele bezpośrednie długookresowe:
Umiejętność tworzenia programów i planów w zakresie gospodarowania odpadami, i oszczędzania energii w szkole, domu, sołectwie.
Realizacja planów w zakresie gospodarowania odpadami, programów ochrony środowiska, w sołectwie, miejscu pracy.

Cele pośrednie, długookresowe:
Poprawa jakości środowiska.
Wzrost świadomości ekorozwojowej dzieci, młodzieży i dorosłych.

Odbiorcy:
Dzieci z przedszkoli, młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, nauczyciele, przedstawiciele organizacji społecznych działających na rzecz lokalnych środowisk, przedstawiciele gmin i powiatów, dyrekcje parków krajobrazowych, firmy działające na rzecz gospodarki odpadami,

Kalendarium zadań projektu:
I. Konferencja i warsztaty z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi pt. "Oszczędzając energię, racjonalnie gospodarując odpadami - chrońmy klimat Ziemi".
II. Warsztaty artystyczno - przyrodnicze.
III. Kampania "Sprzątanie Świata 2009 - Ziemia w Twoich rękach - wygraj więc z azbestem, zużytymi bateriami i akumulatorami".
IV. Konferencja sumująca projekt - 16 październik 2009r. w GOK Radzanowo.

FINANSUJĄCY:

MazowszeDziałalność Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej wspierana jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach rządowego programu FIO oraz ze środków Unii Europejskiej. Za treść tego dokumentu odpowiada Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku. Poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają w żadnym razie oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej. 
ue                                                                                   nfos

PARTNERZY
energa
powiat       agro
zuoklogoinf
wfos
orlen
arf
mlodzi
fio


 
1%

COPYRIGHT BY RCEE PŁOCK