logo_rcee
MISJĄ NASZEGO STOWARZYSZENIA JEST DĄŻENIE DO STANU, W KTÓRYM WSZYSCY BĘDĄ ŚWIADOMI ZJAWISK I PROBLEMÓW EKOLOGICZNYCH.
MENU

O NAS

STRONA GŁÓWNA

AKTUALNOŚCI

PROGRAMY

SZKOLENIA

WOLONTARIAT

WSPÓŁPRACA

BIBLIOTEKAKONTAKT
Regionalne Centrum
Edukacji Ekologicznej
ul. Stary Rynek 20
09 - 400 Płock


NIP: 774 - 19 - 77 - 134

tel/fax: (0-24) 268-37-74

rceeplock@eko.org.pl

"Płocka akademia ekologii dla zrównoważonego rozwoju"Celem projektu jest:

- zwiększenie roli edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych w działaniach na rzecz rozwoju zrównoważonego Regionu Płockiego,
- zwiększenie wiedzy ekologicznej oraz osobistej odpowiedzialności za zrównoważony rozwój dzieci, młodzieży i dorosłych,
- poznanie podstawowych pojęć w zakresie zrównoważonego rozwoju,
- poznanie walorów przyrodniczych, społecznych, gospodarczych Regionu Płockiego,
- aktywizacja społeczności lokalnych do działań na rzecz własnego środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Kalendarium zadań projektu:

1. Warsztaty artystyczno - przyrodnicze od 13 do 19 lipca 2009r. - czytaj więcej ...

2. Edukacja ekologiczna w rekreacji i turystyce - sierpień 2009r. - czytaj więcej ...

3. Kampania "Sprzątanie Świata 2009 - Ziemia w Twoich rękach - wygraj więc z azbestem" - sierpień - wrzesień 2009r. - czytaj więcej ...
- warsztaty dot. organizacji Kampanii - wrzesień 2009r.
- przeprowadzenie zwiadów - wrzesień 2009r.
- przekazanie sprawozdań, podsumowanie kampanii - wrzesień - październik 2009.
- Broszura "Wygraj z azbestem" - sierpień 2009r.

4. Najciekawsze miejsce przyrodnicze w mojej okolicy - opracowanie trasy wycieczki - konkurs ekologiczny - wrzesień 2009 - grudzień 2010r.  ZAKOŃCZONY  - czytaj więcej ...
- Uczestnicy: uczniowie wszystkich typów szkół powiatów: płockiego, sierpeckiego, sochaczewskiego, gostynińskiego i miasta Płocka.
- Terminy: wrzesień 2009r. - ogłoszenie konkursu,
- Wrzesień  2010r. - rozstrzygnięcie konkursu, obrady Komisji, wyłonienie Laureatów.
- Nadesłane prace zostaną opracowane i ocenione merytorycznie. Następnie zostaną opracowane graficznie i powstanie publikacja edukacyjna, który zostanie przekazana szkołom biorącym udział w konkursie, aby udostępnili ją lokalnej społeczności.

5. Aktywna edukacja - warsztaty na rzecz dzieci i młodzieży - wrzesień - grudzień 2009r. - czytaj więcej ...
- Uczestnicy: dzieci i młodzież - uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgminazjlanych z Regionu Płockiego
- Liczb odbiorców: 28 warsztatów (14 szkół po dwa warsztaty w każdej szkole).

6. Konkurs grantowy  na organizację Międzynarodowego Dnia Ziemi pod hasłem Chronimy klimat Ziemi - marzec - kwiecień 2010r. - czytaj więcej ... 
- Uczestnicy: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazjalne i  szkoły ponadgimnazjalne z terenu Płocka.
- Terminy: 1 marca 2010 - ogłoszenie konkursu.
- Do 10 kwietnia 2010 - dostarczenie projektów konkursowych
- Do 15 kwietnia - obrady komisji konkursowej i ogłoszenie wyników.
Ostatnia dekada kwietnia - prezentacja projektów podczas warsztatów z okazji -"Międzynarodowego Dnia Ziemi" .

7. Konferencja i warsztaty połączone z happeningiem z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi pt. "Chronimy klimat Ziemi"
- Termin i miejsce konferencji i warsztatów: kwiecień 2010r.
- Konferencja 27.04.2010r. - czytaj więcej ... -  (sala konferencyjna RCEE). - pobierz plakat
- Warsztaty 22.04.2010r.  - zdjęcia ... (Plac Starego Rynku w Płocku). - pobierz plakat
- Uczestnicy konferencji i warsztatów: dzieci, młodzież, dorośli z miasta Płocka i gmin powiatów: sierpeckiego, płockiego, sochaczewskiego, gostynińskiego.

8. Bardzo Zielona Szkoła - wizyta studyjna dla młodzieżowych liderów środowiskowych - lipiec - sierpień 2010r. - czytaj więcej ...
- Uczestnicy: młodzieżowi liderzy środowiskowi - 20 osób + 2 opiekunów.

9. Plener pt. "Zrównoważony rozwój i ochrona środowiska" - czerwiec - lipiec 2010r. - czytaj więcej ....
- miejsce organizacji warsztatów: Modelowe Wiejskie Centrum Ekoturystyki, Zielona Szkoła w Sendeniu.
- Uczestnicy: 30 osób z Regionu Płockiego. - zobacz zdjęcia ...

10. Kampania Sprzątanie Świata 2010 - sierpień - wrzesień 2009r. - czytaj więcej ...
- Termin: sierpień - październik 2010r.
- Uczestnicy szkoleń: 4 szkolenia x 25 osób
- Uczestnicy zwiadów: ok. 70 jednostek oświatowych, ponad 7 tys. dzieci i młodzieży).

11. Organizacja konferencji sumującej projekt - czytaj więcej ...
Termin: październik 2010 - przygotowanie konferencji, listopad 2010r - przeprowadzenie konferencji.
Uczestnicy: 123 osób - uczestnicy projektu.

 

FINANSUJĄCY:

FIO

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu FIODziałalność Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej wspierana jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach rządowego programu FIO oraz ze środków Unii Europejskiej. Za treść tego dokumentu odpowiada Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku. Poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają w żadnym razie oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej. 
ue                                                                                   nfos

PARTNERZY

energa

SITA

petroinvestment

powiat       agro
zuoknfośigw

wfośigw

orlen eko

orlengaz

arf

mlodzi

fio

POLECAMY

Zielona Lekcja

Wirtualny Płock

Zielona Szkoła

Grupa Odnowy Wsi
 
1%

COPYRIGHT BY RCEE PŁOCK