logo_rcee
MISJĄ NASZEGO STOWARZYSZENIA JEST DĄŻENIE DO STANU, W KTÓRYM WSZYSCY BĘDĄ ŚWIADOMI ZJAWISK I PROBLEMÓW EKOLOGICZNYCH.
MENU

O NAS

STRONA GŁÓWNA

AKTUALNOŚCI

PROGRAMY

SZKOLENIA

WOLONTARIAT

WSPÓŁPRACA

BIBLIOTEKAKONTAKT
Regionalne Centrum
Edukacji Ekologicznej
ul. Stary Rynek 20
09 - 400 Płock


NIP: 774 - 19 - 77 - 134

tel/fax: (0-24) 268-37-74

rceeplock@eko.org.pl

"Projekt ekologiczny - My dla Ziemi i dla Regionu"

 Warsztaty  pn. "Wzmacnianie edukacji nt. różnorodności biologicznej - przygotowanie do prowadzenia szkolnych, terenowych obserwacji przyrodniczych" - czytaj więcej ...

 Termin:  22-23 października 2010 roku.

 

"Projekt ekologiczny - My dla Ziemi i dla Regionu"

W działaniach naszego Centrum od początku jego powstania pierwszoplanową rolę odgrywa współpraca z nauczycielami. Wielu z nich jest trenerami Centrum. Chcemy także pomagać młodym nauczycielom a także tym ze stażem pedagogicznym, ale otwartym na prowadzenie edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych dla zrównoważonego rozwoju. Traktujemy szkołę, jako lokalne centrum zrównoważonego rozwoju.
Jako jedyni w Polsce byliśmy koordynatorami polsko - amerykańskiego programu edukacji ekologicznej "Krąg", realizowanego od 1994 roku. Wdrożyliśmy ten program w 11 województwach.
Kontynuując ideę Kręgu realizujemy projekt ekologiczny - "My dla Ziemi i dla regionu".
Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku prowadzi działania dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w zakresie podnoszenia świadomości dotyczących środowiska ożywionego i różnorodności biologicznej.

Główne cele projektu to:
1. Zachęcenie nauczycieli do prowadzenia zajęć w terenie w celu obserwacji różnorodności biologicznej.
2. Podniesienie umiejętności nauczycieli w zakresie motywowania młodzieży do udziału w zajęciach przyrodniczych oraz interpretowania wyników prowadzonych obserwacji w szerszym kontekście ważnych zagadnień zrównoważonego rozwoju takich, jak np. zmiany klimatu, gospodarowanie odpadami, stan środowiska przyrodniczego.
3. Zapoznanie nauczycieli z metodami wykorzystania technologii informacyjnej w praktyce szkolnej podczas realizacji zagadnień z zakresu ochrony środowiska
i zrównoważonego rozwoju.
4. Inwentaryzacja bioróżnorodności w mieście Płocku, jej zagrożeń (zwłaszcza odpadami).
5. Aktualizacja i rozszerzenie wiedzy, nowatorskich form i metod pracy w zakresie edukacji dla zrównoważonego rozwoju.
6. Wymiana doświadczeń nauczycieli w zakresie edukacji dla zrównoważonego rozwoju.
7. Rozpowszechnianie idei programu edukacji ekologicznej opartej na społecznościach - program "Krąg" w dobie zrównoważonego rozwoju.
8. Inwentaryzacja dzikich wysypisk w Płocku (występujących na obszarach zieleni).

Projekt realizowany jest w okresie od czerwca 2010 roku do grudnia 2010 roku, a jego uczestnikami są nauczyciele z terenu powiatów: płockiego, gostynińskiego, płońskiego, sokołowskiego, siedleckiego i miasta Płocka.

Na realizację projektu składają się następujące zadania:
Szkolenia:

"Wzmacnianie edukacji nt. różnorodności biologicznej - przygotowanie do prowadzenia
szkolnych, terenowych obserwacji przyrodniczych",

"Przyrodnicy XXI wieku - wykorzystanie nowoczesnych pomocy dydaktycznych w edukacji przyrodniczej" dla nauczycieli, którzy wzięli udział w szkoleniach i wykorzystują zasoby programu Google Earth oraz BEAGLE i innych programów komputerowych oraz internetowych w edukacji ekologicznej.

- przygotowanie i przekazanie materiałów edukacyjnych dla nauczycieli oraz pomocy dydaktycznych (w tym kluczy do oznaczania wybranych gatunków),
- praca w terenie - obserwacje przyrodnicze z użyciem GPS-ów i Internetu,
- opracowanie wyników obserwacji w postaci opisów i zdjęć.

Projekt realizujemy we współpracy z Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie, który sprawuje pieczę merytoryczną nad projektem - przekazał dla uczestników projektu poradnik pt.: "Na spotkanie różnorodności biologicznej. Szkolne obserwacje drzew - Poradnik Nauczyciela", był organizatorem ogólnopolskiej konferencji nt.: "Mówić o różnorodności biologicznej nie tylko w 2010 roku", podczas której przyjęto apel do świata nauki i mediów publicznych o podniesienie roli popularyzacji i upowszechniania zagadnień różnorodności biologicznej

WFOSIGW

 

Działalność Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej wspierana jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach rządowego programu FIO oraz ze środków Unii Europejskiej. Za treść tego dokumentu odpowiada Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku. Poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają w żadnym razie oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej. 
ue                                                                                   nfos

PARTNERZY

energa

SITA

petroinvestment

powiat       agro
zuoknfośigw

wfośigw

orlen eko

orlengaz

arf

mlodzi

fio

POLECAMY

Zielona Lekcja

Wirtualny Płock

Zielona Szkoła

Grupa Odnowy Wsi
 
1%

COPYRIGHT BY RCEE PŁOCK