logo_rcee
MISJĄ NASZEGO STOWARZYSZENIA JEST DĄŻENIE DO STANU, W KTÓRYM WSZYSCY BĘDĄ ŚWIADOMI ZJAWISK I PROBLEMÓW EKOLOGICZNYCH.
MENU

O NAS

STRONA GŁÓWNA

AKTUALNOŚCI

PROGRAMY

SZKOLENIA

WOLONTARIAT

WSPÓŁPRACA

BIBLIOTEKAKONTAKT
Regionalne Centrum
Edukacji Ekologicznej
ul. Stary Rynek 20
09 - 400 Płock


NIP: 774 - 19 - 77 - 134

tel/fax: (0-24) 268-37-74

rceeplock@eko.org.pl

Działaj Lokalnie VII


Konkurs roztrzygnięty - wyniki pobierz plik pdf

Opis projektów, które otrzymały dotacjęczytaj więcej ....

Do pobrania wzory:

sprawozdania cząstkowego - pobierz...
    sprawozdania końcowego - pobierz ...


Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ogłasza LOKALNY KONKURS GRANTOWY w ramach Programu "DZIAŁAJ LOKALNIE VII" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.


W VII edycji Programu  wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Jest on prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.


W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na projekty, które:

zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,

wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,

mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,

przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności

będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego - samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,

będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne - naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.


Program adresowany jest do:

organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną (fundacji lub stowarzyszeń zarejestrowanych w KRS lub uczniowskie kluby sportowe czy ludowe kluby sportowe zarejestrowane w ewidencji Starosty Powiatowego),

grup nieformalnych, w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa (jak wyżej) lub  jedna z następujących instytucji publicznych: przedszkole publiczne, szkoła publiczna, dom kultury, biblioteka publiczna, ośrodek pomocy społecznej, urząd gminy.  Instytucje te muszą posiadać osobowość prawną lub dysponować stosownym pełnomocnictwem od organu, któremu podlegają, do reprezentowania go w zakresie umożliwiającym przeprowadzenie planowanych działań.

W KAŻDY WTOREK W GODZINACH OD 13.00 DO 14.30
ZAPRASZAMY
NA WARSZTATY KONSULTACYJNE
DO BIURA RCEE W PŁOCKU (UL. STARY RYNEK 20)


Wnioski (wypełnione wyłącznie komputerowo) należy składać osobiście
do dnia 15 maja 2010 r.do godziny 15:00 na adres:
Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku
ul. Stary Rynek 20, 09-400 Płock

oraz w wersji elektronicznej na adres: rceeplock@eko.org.pl

Informacji udzielają:
1. Iwona Marczak, 024 268 37 74, 606 330 733,  e-mail: rceeplock@eko.org.pl
2. Emilia Cybulska, 024 268 37 74, 606 330 733,  e-mail: rceeplock@eko.org.pl


Pliki do pobrania:

wordRegulamin konkursu

wordWniosek


PAFW   arf   dlDziałalność Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej wspierana jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach rządowego programu FIO oraz ze środków Unii Europejskiej. Za treść tego dokumentu odpowiada Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku. Poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają w żadnym razie oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej. 
ue                                                                                   nfos

PARTNERZY

energa

SITA

petroinvestment

powiat       agro
zuoknfośigw

wfośigw

orlen eko

orlengaz

arf

mlodzi

fio

POLECAMY

Zielona Lekcja

Wirtualny Płock

Zielona Szkoła

Grupa Odnowy Wsi
 
1%

COPYRIGHT BY RCEE PŁOCK