Strona Główna
O nas
Programy
Inicjatywy obywatelskie
Spalanie odpadów
Woda
Natura 2000
Bliżej śmieci
Dwa Brzegi
Konkursy
Materiały szkoleniowe
Publikacje
Biblioteka
Wolontariat
Galeria
Archiwum RCEE
Linki
Kontakt
Polityka Prywatności

Strona Główna PDF Print E-mail

O projekcie "Spalanie odpadów i wypalanie traw zagraża środowisku i ludziom"
współfinansowanym ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

www.rceeplock.pl/spalanieodpadow

Informacja

Fundacja "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej Młodzi Razem" ogłosiła Konkurs fotograficzny "Ze Wzgórza Tumskiego w Płocku ku Wiśle"
Termin nadsyłania prac: 12 grudnia 2016r.

Uczestnicy: dzieci i młodzież w wieku szkolnym z terenu Płocka:
- I grupa wiekowa: dzieci i młodzież szkół podstawowych
- II grupa wiekowa: młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Cele konkursu:
- ukazanie piękna, walorów przyrodniczych, krajobrazowych oraz kulturowych Wisły,
- promocja walorów przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych Wisły oraz Wzgórza Tumskiego,
- popularyzacja fotografowania jako sposobu kształcenia wrażliwości estetycznej,
- popularyzacja wiedzy o Wisły - przygotowanie wydawnictwa.

Konkurs ma na celu zwrócenie uwagi na piękno i unikatowość zabytków dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego, historycznego rzeki Wisły oraz Wzgórza Tumskiego.

Regulamin konkursu: http://mlodzirazem.pl/files/fg2017/reg_konk.pdf

Projekt "Z Tumskiego Wzgórza spoglądam na Wisłę, królową polskich rzek" współfinansowany ze środków Fundacji Fundusz Grantowy dla Płocka


Fot. Archiwum WFOŚiGW w Warszawie

Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku
zostało Laureatem III edycji konkursu "EKOpozytyw MAZOWSZA"
w kategorii EDUKACJA EKOLOGICZNA (inne podmioty)


Kampania Sprzątanie Świata 2016

Organizatorzy:

 

Wsparcie finansowe przez Orlen EKO Sp. z o.o.
działań i akcji Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku 
a w szczególności "Obchodów Światowego Dnia Ziemi i Ochrony Środowiska 
oraz "Kampanii Sprzątanie Świata 2016"


O projekcie "Ku zrównoważonej przyszłości społeczności lokalnych Mazowsza i Kujaw" dofinansowanym ze środków NFOŚiGW ---> http://www.rceeplock.pl/inicjatywy


PARTNERSTWO z  Fabryką  Levi  Strauss  Poland Sp. z o.o. w Płocku
W ramach współpracy z Fabryką Levi Strauss Poland Sp. z o.o. w Płocku
realizujemy projekt pn. "Wolontariat pracowniczy". Uczestnikami akcji są wolontariusze z Fabryki Levi Strauss Poland Sp. z o.o. - Płock oraz Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku - (od 2014r.).

Biblioteka:

Zapraszamy do odwiedzenia naszej biblioteki i skorzystania z fachowej literatury zarówno z ochrony środowiska, ekologii, jak również edukacji ekologicznej. "Od poniedziałku do piątku 8.00 - 15.00"czytaj ...

STYPENDIA POMOSTOWE - program realizowany przez Fundację Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej "Młodzi Razem" we współpracy z FEP w Łodzi - więcej o programie na stronie www.mlodzirazem.pl


Nasi partnerzy

NFOSiGW