Strona Główna
O nas
Programy
Konkursy
Inicjatywy obywatelskie
Ekologiczny mieszkaniec
Rozwój organizacji
Spalanie odpadów
Woda
Natura 2000
Bliżej śmieci
Dwa Brzegi
Materiały szkoleniowe
Publikacje
Wolontariat
Galeria
Archiwum RCEE
Linki
Kontakt
Polityka Prywatności

Strona Główna PDF Print E-mail

13.09.2018r.

Uprzejmie informujemy, że w dniach 21, 22, 23 września 2018r. organizowana jest w Polsce jubileuszowa 25. Akcja "Sprzątanie Świata 2018" przebiegająca pod hasłem "Akcja - Segregacja! 2 x więcej, 2 x czyściej".

Informując o powyższym zapraszamy nauczycieli z przedszkoli i szkół z terenu miasta Płocka - szkolnych/przedszkolnych koordynatorów do udziału w kampanii i przeprowadzenie z dziećmi i młodzieżą zwiadów ekologicznych.

W dniu 18 września 2018r. (wtorek) w biurze Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku (ul. 1 Maja 7C) w godzinach 7.30 - 14.30 będą wydawane worki i rękawiczki (dla uczestników akcji wyłącznie z terenu miasta Płocka).
Bardzo prosimy koordynatorów akcji sprzątania świata o potwierdzenie, w chwili odbioru worków, terenu i miejsc pozostawienia odpadów.

Dodatkowo w dniu 18 września 2018r. - zostaną Państwu przekazane regulaminy konkursów ekologicznych:
- konkursu plastycznego pn. "Dzień bez samochodu" - pobierz docx
- konkursu na akcje edukacyjne pn. "Dzień bez samochodu" - pobierz docx
oraz możliwości uczestnictwa dzieci i młodzieży w warsztatach pn. "Powietrze - miej wpływ na to czym oddychasz".

Wzór sprawozdania z Kampanii Sprzątanie Świata 2018 - pobierz doc


03.09.2018r.

22 września - Dzień bez samochodu
"Dzień bez samochodu" to kampania proekologiczna corocznie obchodzona 22 września, której celem jest zmniejszenie ilości spalin wytwarzanych przez poruszające się samochody.
Podczas tego dnia zachęca się kierowców do rezygnacji z samochodów chociaż przez dobę, a promuje się i motywuje do korzystania z alternatywnych środków transportu tj. transportu publicznego, rowerów.
Celem kampanii "Dzień bez samochodu" jest rozpropagowanie informacji o negatywnych skutkach nadmiernego używania samochodów, przekonanie społeczeństwa do alternatywnych środków transportu, promocja transportu publicznego oraz pokazanie, że życie bez samochodu jest możliwe.
22 września - Dzień bez samochodu - to kampania kończąca Tydzień Zrównoważonego Transportu.

Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku zaprasza przedszkola i szkoły podstawowe oraz ponadpodstawowe z terenu miasta Płocka do udziału w konkursach:

1. konkurs plastyczny "Dzień bez samochodu" - regulamin

- pobierz pdf
- pobierz docx

Konkurs skierowany jest do dzieci z przedszkoli oraz dzieci i młodzieży szkolnej ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu miasta Płocka.
Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej dowolną techniką w formacie A-4 lub A-3, zgodnej z celami konkursu tzn. praca powinna zachęcać kierowców do rezygnacji z użytkowania samochodów, promując i zachęcając do korzystania z komunikacji miejskiej lub rowerów, spacerów.
Dostarczenie prac konkursowych do 30 września 2018r.

2. konkurs "Dzień bez samochodu" - akcje edukacyjne - regulamin

- pobierz pdf
- pobierz docx

Konkurs skierowany jest do przedszkoli oraz szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu miasta Płocka.
Zadaniem szkół/przedszkoli biorących udział w konkursie jest przygotowanie działań edukacyjnych w zakresie szkodliwości zanieczyszczeń, hałasu komunikacyjnego i zbyt dużego natężenia ruchu wynikającego z nadużywania samochodu jako indywidulanego środka transportu w mieście, zachęcenie do korzystania z innych niż samochód sposobów przemieszczania się oraz popularyzacja kampanii "Dzień bez samochodu".
Przykładowe działania: inscenizacje, występy artystyczne, wystawy, przemarsze, happeningi.

Najlepsze programy przeprowadzone przez szkoły/przedszkola zostaną nagrodzone. Nagrody rzeczowe to OCZYSZCZACZE POWIETRZA.
Dostarczenie prac konkursowych do 30 września 2018r.

Konkursy realizowane są w ramach projektu edukacyjnego pn. "Powietrze! - miej wpływ na to czym oddychasz - wspólnie o powietrze dbamy".
Projekt dofinansowano ze środków Miasta Płock.


31.08.2018r.

Zaproszenie do udziału w warsztatach ekologicznych dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Płockiego

Termin przyjmowania zgłoszeń upłynął 10 września 2018r.

Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku działając w imieniu Powiatu Płockiego zaprasza do udziału w warsztatach ekologicznych skierowanych do dzieci i młodzieży uczących się w szkołach na terenie Powiatu Płockiego.

Warsztaty przeprowadzone zostaną w miesiącach wrzesień-październik 2018r. w min. 20 placówkach oświatowych na terenie powiatu płockiego.

Czas trwania warsztatu: ok 2 godz. lekcyjne.
Liczba uczestników: ok 20 osób.

Każdy z uczestników warsztatów wyposażony zostanie w:
- "Zeszyt Ćwiczeń z zakresu ochrony bioróżnorodności" zawierający:
opis bioróżnorodności, form ochrony przyrody oraz obszarów Natura 2000 powiatu płockiego; dobre praktyki w propagowaniu odnawialnych źródeł energii w powiecie płockim oraz scenariusze warsztatów, w tym również karty pracy
- przybornik warsztatowy.

Szkoły zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o  przesłanie do biura RCEE karty zgłoszeniowej na adres: lub listownie Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku 09-402 Płock, ul. 1 Maja 7b.

Karta zgłoszeniowa - pobierz...
Karta powinna być opatrzona podpisem dyrektora oraz pieczątką szkoły.


Warsztaty realizowane w ramach zadania pn.: "Organizacja i przeprowadzenie terenowych warsztatów ekologicznych dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Powiatu Płockiego" w ramach projektu pn. "Ochrona bioróżnorodności oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania ruchu turystycznego na obszary cenne przyrodniczo i promowanie lokalnych walorów przyrodniczych na terenie powiatu płockiego" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa V "Gospodarka przyjazna środowisku" Działanie 5.4 "Ochrona bioróżnorodności".

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

16.08.2018r.

20.07.2018r.

W dniu 19.07.2018r. została zorganizowana Akcja "Bieg po wiedzę" w ramach "VII Wakacyjnej Przygody z Bezpieczeństwem" przez Straż Miejską w Płocku w partnerstwie m.in. z Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku.
Zespół Profilaktyki Straży Miejskiej w Płocku, wzorem lat ubiegłych zorganizował akcję edukacyjno - profilaktyczną pn. "VII Wakacyjna Przygoda z Bezpieczeństwem".

Działania skierowane były do dzieci i młodzieży prowadzone są w zakresie zdrowych i bezpiecznych sposobów spędzania czasu wolnego, uwrażliwienie młodego człowieka na potrzebę niesienia pomocy osobie poszkodowanej, rozwijanie umiejętności współdziałania, zdrowej rywalizacji, wzajemnej akceptacji i tolerancji.

RCEE w Płocku w ramach akcji "Bieg po wiedzę" przygotowało punkt kontrolny w którym na dzieci i młodzież startującą w  drużynach będą czekały zadania do wykonania z zakresu ekologii.

Bieg trwał od 10.00 do 14.00.
Łącznie wzięło w nim udział ok. 250 dzieci podzielonych na mniejsze grupy.


Zdjęcie u??ytkownika Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w P?‚ocku.

07.07.2018r.
Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku zaprasza dzieci i młodzież do udziału w trzydniowych warsztatach
"Razem dla czystego powietrza"

Miejsce warsztatów: Modelowe Wiejskie Centrum Ekoturystyki Przyjaznej Środowisku - Zielona Szkoła w Sendeniu; Sendeń Mały 2/2.
Termin: 23 - 25 lipca 2018r.

Udział w warsztatach jest bezpłatny.
Organizatorzy zapewniają trenerów, materiały warsztatowe, nocleg i wyżywienie.

Warunki uczestnictwa:
1. Złożenie karty kwalifikacyjnej uczestnika w terminie do 9 lipca 2018r. w biurze Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku
(adres: 09-402 Płock, ul. 1 Maja 7b w godz. 8.00 - 14.00)

Karta kwalifikacyjna - pobierz ...

2. Uczestnik warsztatów musi mieć ukończone 10 lat.
Szczegółowe informacje będą udzielane telefonicznie: 24 268-37-74

Liczba miejsc ograniczona - o udziale w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń.

16.06.2018r.

15 czerwca 2018r. w Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt Leśnych w Leśniczówce w Miszewie Murowanym odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu ekologicznego dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu płockiego - II etap - czytaj więcej

JESTEM BEZPIECZNY, BO WIEM
Wsparcie finansowe Orlen EKO Sp. z o.o.


EDUKACJA EKOLOGICZNA dzieci, młodzieży i dorosłych
aktywizująca ich do działań

Wsparcie finansowe

http://pgoplock.pl/

Czy wiecie, że jeszcze po wojnie płockie śmieci były wywożone na okoliczne pola? 
Albo zaraz koło starego mostu? A w średniowieczu zapychano nimi studnie na Starym Rynku? 
Czy wiecie, że za kilkaset lat w Kobiernikach rozkopią stare kwatery składowiskowe i zakrzykną: "Hura! Mamy tu sporo paliwa!"?

--> Tajemnicze wzgórza w Kobiernikach - czytaj ...
--> Reportaż multimedialny - czytaj ...

Gazeta Wyborcza - Płock

PARTNERSTWO z  Fabryką  Levi  Strauss  Poland Sp. z o.o. w Płocku
W ramach współpracy z Fabryką Levi Strauss Poland Sp. z o.o. w Płocku
realizujemy projekt pn. "Wolontariat pracowniczy". Uczestnikami akcji są wolontariusze z Fabryki Levi Strauss Poland Sp. z o.o. - Płock oraz Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku - (od 2014r.).

STYPENDIA POMOSTOWE - program realizowany przez Fundację Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej "Młodzi Razem" we współpracy z FEP w Łodzi - więcej o programie na stronie www.mlodzirazem.pl


Nasi partnerzy

NFOSiGW